MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.20
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-2.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,079,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
118,043,080
ปรับปรุงเมื่อ:
15 ธ.ค. 2560 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,079,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
118,043,080
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-2.54%)
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.20
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-2.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,079,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
118,043,080
ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธ.ค. 2560 16:39

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559