MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.64%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,454,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
69,414,690
ปรับปรุงเมื่อ:
25 ก.ย. 2560 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,454,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
69,414,690
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.64%)
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2560 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.64%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,454,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
69,414,690
ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.ย. 2560 16:37

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559