MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.60
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,713,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
36,890,940
ปรับปรุงเมื่อ:
14 ธ.ค. 2561 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,713,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
36,890,940
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.92%)
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธันวาคม 2561 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.60
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.92%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,713,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
36,890,940
ปรับปรุงเมื่อ: 14 ธ.ค. 2561 16:35

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560