MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.87%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,138,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
26,007,820
ปรับปรุงเมื่อ:
21 มิ.ย. 2561 12:29
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,138,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
26,007,820
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.87%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิถุนายน 2561 12:29
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.90
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-0.87%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,138,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
26,007,820
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิ.ย. 2561 12:29

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560