MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.40
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,732,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
40,826,000
ปรับปรุงเมื่อ:
22 พ.ค. 2561 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,732,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
40,826,000
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2561 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.40
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,732,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
40,826,000
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พ.ค. 2561 16:37

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560