MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
26.25
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.87%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,564,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
94,029,175
ปรับปรุงเมื่อ:
19 ก.ย. 2561 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
26.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,564,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
94,029,175
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.87%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2561 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
26.25
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-1.87%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,564,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
94,029,175
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ย. 2561 16:36

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560