MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
61,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
928,790
ปรับปรุงเมื่อ:
22 ส.ค. 2560 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
61,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
928,790
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.66%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 สิงหาคม 2560 16:36
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
61,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
928,790
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ส.ค. 2560 16:36

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559