MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.00
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.32%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
339,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
5,124,990
ปรับปรุงเมื่อ:
26 ก.ค. 2560 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
339,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
5,124,990
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.32%)
ปรับปรุงเมื่อ: 26 กรกฎาคม 2560 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.00
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.20 (-1.32%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
339,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
5,124,990
ปรับปรุงเมื่อ: 26 ก.ค. 2560 16:39

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559