MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.00
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.53%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,080,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,625,320
ปรับปรุงเมื่อ:
18 ม.ค. 2562 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,080,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,625,320
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.53%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.00
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.53%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,080,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
20,625,320
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2562 16:39

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560