MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
394,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
7,855,510
ปรับปรุงเมื่อ:
23 ก.พ. 2561 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
394,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
7,855,510
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.51%)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.51%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
394,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
7,855,510
ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.พ. 2561 16:39

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559