MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (4.78%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,626,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
313,173,020
ปรับปรุงเมื่อ:
17 พ.ย. 2560 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.90
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,626,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
313,173,020
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (4.78%)
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2560 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
21.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (4.78%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,626,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
313,173,020
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พ.ย. 2560 16:39

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559