MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.40 (1.73%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,413,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
32,872,620
ปรับปรุงเมื่อ:
23 เม.ย. 2561 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,413,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
32,872,620
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.40 (1.73%)
ปรับปรุงเมื่อ: 23 เมษายน 2561 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.40 (1.73%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,413,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
32,872,620
ปรับปรุงเมื่อ: 23 เม.ย. 2561 16:37

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560