MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
504,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
11,985,540
ปรับปรุงเมื่อ:
19 พ.ย. 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
504,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
11,985,540
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.42%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2561 16:38
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.42%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
504,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
11,985,540
ปรับปรุงเมื่อ: 19 พ.ย. 2561 16:38

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560