MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,477,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
63,056,625
ปรับปรุงเมื่อ:
19 ต.ค. 2561 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.50
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,477,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
63,056,625
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.99%)
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ตุลาคม 2561 16:37
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
25.50
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.25 (0.99%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,477,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
63,056,625
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ต.ค. 2561 16:37

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560