MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.40
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-2.18%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
383,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,603,560
ปรับปรุงเมื่อ:
22 มี.ค. 2561 10:43
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
383,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,603,560
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-2.18%)
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มีนาคม 2561 10:43
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
22.40
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-2.18%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
383,700
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
8,603,560
ปรับปรุงเมื่อ: 22 มี.ค. 2561 10:43

ข่าวสารอัพเดต

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559