MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.20
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
614,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,327,180
ปรับปรุงเมื่อ:
17 ก.ค. 2561 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
614,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,327,180
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2561 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
23.20
เปลี่ยนแปลง (%)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
614,600
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
14,327,180
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ก.ค. 2561 16:39

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560