MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.46%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,170,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
400,702,430
ปรับปรุงเมื่อ:
17 ต.ค. 2560 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,170,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
400,702,430
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.46%)
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2560 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
20.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.46%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,170,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
400,702,430
ปรับปรุงเมื่อ: 17 ต.ค. 2560 16:39

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
กรกฎาคม - กันยายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559