MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
311,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
4,708,170
ปรับปรุงเมื่อ:
26 มิ.ย. 2560 16:40
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
311,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
4,708,170
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปรับปรุงเมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 16:40
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
311,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
4,708,170
ปรับปรุงเมื่อ: 26 มิ.ย. 2560 16:40

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
มกราคม - มีนาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559