MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.40
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.60 (3.19%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,501,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
240,173,260
ปรับปรุงเมื่อ:
18 ม.ค. 2561 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.40
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,501,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
240,173,260
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.60 (3.19%)
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2561 16:35
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
19.40
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.60 (3.19%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,501,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
240,173,260
ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2561 16:35

รายงานประจำปี 2559

วารสารนักลงทุน
ตุลาคม - ธันวาคม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559