MBK Group

TH EN
ร่วมงานกับเรา  หน้าแรก

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

 
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
940,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23,263,730
ปรับปรุงเมื่อ:
21 ส.ค. 2561 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.80
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
940,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23,263,730
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.40%)
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2561 16:39
ราคาหลักทรัพย์ กราฟราคาหลักทรัพย์   
สัญลักษณ์
MBK
ราคาล่าสุด
24.80
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.10 (-0.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
940,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
23,263,730
ปรับปรุงเมื่อ: 21 ส.ค. 2561 16:39

รายงานประจำปี 2560

วารสารนักลงทุน
เมษายน - มิถุนายน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560