MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 18 สิงหาคม 2560 16:36

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.20
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
208,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
3,174,570
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.10 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.20 - 16.30
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.20
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.66%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
208,900
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
3,174,570
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.10 - 15.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.20 - 16.30
Chart Type