MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 26 มิถุนายน 2560 16:40

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
311,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
4,708,170
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.00 - 15.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.10 - 15.50
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.10
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.67%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
311,800
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
4,708,170
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.00 - 15.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.10 - 15.50
Chart Type