MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2560 16:39

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
21.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (4.78%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,626,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
313,173,020
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.80 - 21.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 23.60
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
21.90
เปลี่ยนแปลง (%)
+1.00 (4.78%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14,626,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
313,173,020
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.80 - 21.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 23.60
Chart Type