MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2560 16:37

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.64%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,454,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
69,414,690
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.40 - 15.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.20 - 16.50
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
15.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10 (0.64%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,454,300
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
69,414,690
ช่วงราคาระหว่างวัน
15.40 - 15.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.20 - 16.50
Chart Type