MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธันวาคม 2560 16:39

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
19.20
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-2.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,079,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
118,043,080
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.20 - 20.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 23.60
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
19.20
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.50 (-2.54%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,079,400
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
118,043,080
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.20 - 20.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 23.60
Chart Type