MBK Group

TH EN
 หน้าแรก

กราฟราคาหลักทรัพย์

 

ปรับปรุงเมื่อ: 17 ตุลาคม 2560 16:39

สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
20.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.46%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,170,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
400,702,430
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.60 - 21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 21.70
สัญลักษณ์
MBK
ราคาปิด
20.80
เปลี่ยนแปลง (%)
+0.30 (1.46%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
19,170,500
มูลค่าซื้อขาย (บาท)
400,702,430
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.60 - 21.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.40 - 21.70
Chart Type